Home

Gezondheid, preventie en optimalisatie

Duurzaamheid, respect voor de natuur, ecologisch handelen. Dit zijn terecht belangrijke items geworden. In dit gehele kader is ook de benadering van ons eigen lichaam veranderd: we hebben er immers maar één!

 

We leven alsmaar langer, zaak is om zo lang mogelijk zo heel vitaal te blijven. In de eerste plaats omdat dit de beste voedingsbodem is om zowel actief te zijn, als om ons goed te voelen. Immers huist een gezonde geest in een gezond lichaam.

 

Dit is de basis om vreugdevol actief te zijn, om plezier te vinden in de eigen activiteiten. Als we kiezen liefdevol aanwezig te zijn, familiaal of sociaal hulpvaardig te zijn, hebben we daar wel voldoende energie voor nodig om dit te kunnen vewezenlijken.

 

Investeren in en aandacht voor de eigen gezondheid en welzijn is dus een zaak van “levensbelang”.

 

In het kader van onze lente-activiteiten focussen we ons op beter omgaan met prestatiedruk. Dit is een maatschappelijk fenomeen dat niet enkel het welbehagen vermindert, maar ook op termijn het gezondheidskapitaal vroegtijdig kan aantasten.

 

 

We kijken uit naar uw aanwezigheid.

 

.

 

Copyright © Dirk Peeraer & Gerda Weyten

Lente